Tag: pháp lý của dự án flc premier parc

    Pháp lý rõ ràng, nhà đầu tư yên tâm với FLC Premier Parc

    FLC Premier Parc (Park) là một dự án được triển khai bởi chủ đầu tư FLC Group. Mọi giấy tờ thủ tục pháp lý liên quan của FLC Premier Parc đã được hoàn tất theo đúng trình tự pháp luật. Chính vì vậy, các nhà đầu tư có thể hoàn toàn yên tâm khi quyết đ[...]